PAB afd. 7 - Voldgården
Generelle blanketter:
 

AFD 7 Information:

B-ordning ansøgningsskema skal sendes i udfyldt stand til FA09, Stationsparken 24, 2 th, 2600 Glostrup sammen med
fakturaer for det udførte vedligeholdelsesarbejde. 
Kontakt driftchef Thomas Thomsen tlf: 43420222 mail: tth@fa09.dk for besigtigelse af det udførte arbejde.  
Problemer med hække afleveres i udfyldt stand på afdelingskontoret i kontortiden eller i postkassen ved indgangsdøren
Kollektiv råderet (kollektiv råderet er suspenderet, besluttet på afd.møde d. 18 august 2016, indtil der kommer en afklaring på renoveringsprojektet, forventes år 2021-2022, når der kommer svar fra Landsbyggefonden angående støttekroner)
 
Afdelingsmøde: 
 
Afdelingsbestyrelsesmøde:
Dagsorden og referater fra tidligere år kan ses her på FA09 hjemmeside
Økonomi:
DV-plan 2020-2039
Budget 2020
 
Er du administrator så Login