PAB afd. 7 - Voldgården
Påtænker du af fraflytte din bolig, det er vi i afdelingen selvfølgelig kede af, da vi er rigtig glade for de beboere som bor i PAB afdeling 7.
Men hvis du alligevel har besluttet dig for at opsige dit lejemål er der her nogle gode tips til hvad du bør gøre inden du opsiger lejemålet.
Før syn / udflytning
Vær opmærksom på at når boligen er opsagt til fraflytning, så kan der ikke længere disponeres over beløb på boligens vedligeholdelseskonto til udbedring af evt. istandsættelsesarbejde.
Derfor er det en rigtig god ide´ at aftale et før syn af boligen før du opsiger lejemålet til fraflytning, derved kan du undgå en kedelig fraflytningsregning som kunne være undgået, hvis der var foretaget et før syn af boligen og aftalt hvilke istandsættelsesarbejde der skal udføres før opsigelse af lejemålet. 
Et før syn af boligen kan aftales med afdelingsbestyrelsen.
Som lejer skal I huske følgende, inden lejemålet opsiges jf. vedligeholdsreglementet.
  • Indvendig og udvendig rengøring over alt
  • Fjerne tæpper og gulvbelægninger, som evt. er lagt ovenpå eksisterende gulv
  • Evt. slibe og lakere de originale trægulve såfremt de er slidte - vedligeholdelseskontoen kan anvendes til opgaven, hvis det gøres inden opsigelsen af lejemålet, er sendt.
  • Fjerne alle opsatte genstande inde som ude, som ikke var i lejemålet ved indflytningen
  • Fjerne opvaskemaskine og køleskab, medmindre der er lavet en overdragelses erklæring mellem fraflytter og ny indflytter. Erklæringen kan modtages ved henvendelse til Ejendomskontoret eller hentes her på siden under Dokumenter/Overdragelse af løsøre
  • Sørge for at hække, buske og græs i haven er klippet ved fraflytning og haveaffald bortskaffet, samt alt bevoksning op af husmuren, skal være fjernet
  • Såfremt lejer har opført udestuer, overdækning, redskabsskure, legehus, gyngestativer, fiskedamme, carport, udvendige elinstallationer m.m. bedes disse nedtaget og bortskaffet inden fraflytningen – for egen regning.
Skulle der være spørgsmål til før syn / udflytning, er man altid velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen
Ved fraflytning
Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel.
Som udgangspunkt deltager en fra afdelingsbestyrelsen ved fraflytningssynet, medmindre lejer frabeder sig dette.
Ved synet udarbejder boligselskabet en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder der er misligholdelse eller skal betales af udlejeren.
Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten
Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til eventuel istandsættelse som følge af misligholdelse.
Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne som følge af misligholdelse til lejeren uden unødig forsinkelse og med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, og hvad de har kostet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles.
I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift.
Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejers foranledning
Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger.
 
 
 
 
Er du administrator så Login