PAB afd. 7 - Voldgården

Sådan undgår du skimmelsvamp i din bolig

Skimmelsvamp vokser, når der er fugt i dit hjem. Luft derfor godt ud i dit hjem, tænd for emhætten, når du laver mad, og undgå at tørre tøj indendørs.
Hvad er skimmelsvamp?
Skimmelsvamp er ganske små mikroorganismer. Det kaldes også mug. De ses som plamager i forskellige farver, nogle lodne, andre ikke. Du kender formentlig skimmelsvamp fra de blå-grønne, lodne pletter på gammelt brød eller som sorte pletter på frugt og grønt-sager.
Eksperter antager, at der findes halvanden million forskellige arter af skimmelsvamp, men heraf er der kun ca. 100.000, som har fået et navn. Der er skimmelsvamp overalt i naturen, især i de øverste 10-15 cm af jorden.
Når skimmelsvampe når en vis størrelse og alder, sender de en masse bittesmå sporer ud i luften. Sporerne kan betragtes som skimmelsvampens frø. Sporerne kan tåle at tørre ud og kan komme langt omkring ved hjælp af blæsten. De kan også transporteres via jord under eksempelvis dine sko.
Skimmelsvampe starter med at sprede deres sporer i maj-juni og slutter først i oktober-november. Størstedelen af sporerne spredes dog i de varme og fugtige sommermåneder fra juli til september. Om vinteren er der kun få skimmelsvampe i naturen, da både luft-temperaturen og temperaturen i jorden er for lav til at skimmel-svampe trives.
I huse vokser skimmelsvamp på organiske materialer, fx træ, tapet, støv og snavs. Skimmelsvamp kræver oftest en del fugt for at kunne vokse.
Hvor kommer skimmelsvamp fra?
Skimmelsvamp findes overalt i naturen. De indgår i naturens kredsløb, hvor de lever på overfladen af træ og andre organiske materialer. Skimmelsvamp nedbryder ikke det materiale, de vokser på, som andre typer af svampe kan gøre.
Der findes flere forskellige arter skimmelsvamp. Den mest kendte er nok Penicillium notatum, som er den skimmelsvamp, der har givet navn til penicillin, som bruges til at bekæmpe sygdomsfremkaldende bakterier. Skimmelsvampe bruges ofte til gode formål i fødevare- og medicinalindustrien.
Skimmelsvampen formerer sig ved hjælp af sporer. Sporerne findes i luften i middelstor mængde fra maj til juni og igen fra oktober til november og i store mængder fra august til september.
Skimmelsvampens sporer vil derfor komme ind i boligen, når du lufter ud. Det sker der ikke noget ved, så længe der gøres rent i huset med jævne mellemrum. Sporerne fjernes igen, når støv tørres væk med en fugtig klud, og der støvsuges. Uanset vil der vil altid findes et antal skimmelsvampesporer indenfor.
Hvornår gør skimmelsvamp skade i din bolig?
Skimmelsvampens sporer gør ingen skade på din bolig, da de ikke nedbryder materialer. Svampene lever på materialernes overflader og ”spiser” kun af det alleryderste lag. Langt de fleste skimmel-svampetyper kræver fugt for at kunne vokse. Hvis den relative luftfugtighed (fugtindholdet i luften ved en bestemt temperatur, RF) er over 80 procent, kan skimmelsvampe spire på næsten et hvilket som helst organisk materiale.
Skimmelsvampene kan også vokse på puds eller beton, blot der er en smule støv på overfladen. Under de rette vækstbetingelser kan en skimmelsvamp etablere sig på en uge til halvanden.
De fleste skimmelsvampetyper vokser når den relative luftfugtighed er på 80% eller mere. Men der findes typer, som ikke er afhængige af høj luftfugtighed. Skimmelsvampe kan også vokse, hvis et materiales overflade er tilstrækkeligt fugtigt, selvom luften rundt om er tør. Det ses fx efter vandskader, hvor konstruktionerne er blevet fugtige.
Hvilke materialer i din bolig trives skimmelsvamp på?
De forskellige typer skimmelsvamp trives på forskellige materialer. De mest almindelige skimmelsvampe i bygninger er:
 • Alternaria - slår sig ned på fugtigt træ.
 • Aspergillus - vokser både på træ og puds.
 • Cladosporium - lever på fugtigt træ.
 • Penicillium - kan godt lide fugtigt tapet, træ og isolering.
 • Stachybotrys - foretrækker fugtige gipsplader og stuk.
Hvordan holder du skimmelsvamp væk fra din bolig?
For at holde væksten af skimmelsvamp nede, skal du først og fremmest holde fugten ude af din bolig og undgå, at konstruktioner i bygningen bliver fugtige. Opdager du fugt eller tegn på fugt, skal du straks gøre noget ved det. Start med at fjerne fugten, og find derefter ud af, hvor den stammer fra. Det er ikke nok bare at fjerne fugten, da den vil komme igen, hvis du ikke også får fjernet årsagen til den. Der kan opstå skimmelsvamp i løbet af et par uger, hvis der er fugt i boligen.
Fugt kan skyldes forskellige ting. Her er nogle af de mest almindelige årsager:
 • I forbindelse med om- eller tilbygning
 • I forbindelse med udførelse af malingsarbejde
 • Sprungne eller utætte vand- og varmerør
 • Utætte afløbs- og nedløbsrør og tagrender, der løber over
 • Vandskader
 • Fugt fra jorden
 • Dårlig eller ingen ventilation af tag og lette ydervægge
 • Defekte vinduer
 • Kuldebroer
 • Manglende udluftning
Luft ud
Har du ikke et ventilationsanlæg med varmegenvinding i boligen, skal du lufte ud. Du bør lufte ud 2-3 gange dagligt med gennemtræk i 5-10 minutter - også i fyringssæsonen. Derved lukker du den dårlige, vandmættede luft ud og får frisk luft ind i boligen.
Du kan ikke lufte for meget ud, men det kan være en ulempe, hvis du køler dine vægge for meget ned. Det er med til at øge risikoen for skimmelvækst, hvorfor 2-3 gange om dagen med gennemtræk i 5-10 minutter ad gangen anbefales. Ved at lufte så kortvarigt ud bliver vægge, gulve og lofter i boligen nemlig ikke kølet ned.
Du kan evt. skrue ned for termostaterne, mens du lufter ud. Termostaterne vil registrere, at det er køligt, og det vil få dem til at give mere varme. Ved at slukke for termostaterne vil der ikke blive åbnet for mere varme imens vinduerne er åbne.
Det kan være svært at huske at få luftet ud i en travl hverdag, men gør det fx til en vane at lufte ud om morgenen, når du børster tænder, når du kommer hjem fra arbejde, og igen om aftenen, når du børster tænder.
Luk ikke for friskluftventiler
Har du friskluftventiler i vinduerne, bør de stå åbne, så der kan komme frisk luft ind. Du kan evt. nøjes med kun at åbne halvdelen af alle ventiler i boligen om vinteren.

Minimer fugt i forbindelse med om- eller tilbygning

Når du bygger om eller til, risikerer du, at luften inde i huset bliver meget fugtig. Det skyldes, at der ofte bliver brugt materialer, som indeholder vand, fx gasbeton, letklinkerbeton, beton, puds,  spartelmasse og især maling. Disse materialer afgiver fugt i en periode, efter at de er bygget ind i huset. Derfor skal der luftes ekstra godt ud, og der skal være varme på i boligen, så fugten forsvinder.

Maling

Maling bestå hovedsalig af væske. Når du har malet, vil væsken du har påført væggene fordampe ud i rummet eller ind i konstruktionen. Når du maler er det derfor vigtigt at lufte ud, og sikre at der er varme på i rummet, så malingen kan tørre ordentligt ud. Du kan evt. opsætte en affugter i et par dage for at hjælpe processen på vej.
Tjek for skader i boligen
Hold øje med, om vand- og varmerørene i dit hus er tætte. Er dit vandforbrug pludselig større end normalt, gælder det om hurtigt at finde ud af, hvor der er en læk. Rørene i radiatorsystemet vil over tid miste vand ved fordampning. Har anlægget oftere brug for påfyldning af ekstra vand kan det også være et tegn på en utæthed. Fylder du på oftere end 4-5 gange årligt, kan det være tegn på en utæthed i varmesystemet. Jo hurtigere lækken findes, jo mindre bliver skaden. Sørg for at få vandet fjernet, og sæt affugtere op.
Det er også vigtigt at sørge for, at alle afløbs- og nedløbsrør er tætte, og at tagrender ikke er tilstoppede, så de kan løbe over.
Tør kondens på vinduerne af
Hvis der dannes kondens på vinduerne, skal det tørres af. Kondens opstår, når varm fugtig luft rammer den kolde overflade på vinduesglasset.
Når luften køles ned - ved kontakten med den kolde rude - kan den varme og fugtige luft ikke længere holde på vandpartiklerne og dermed begynder vandet at udskille sig, og så opstår der kondens, hvor skimmelsvamp kan gro.
Vi kender det fra gamle et-lags vinduer, hvor der - typisk om morgenen når du står op - vil være kondens i bunden af vinduesglasset.
Jo dårligere dine vinduer isolerer, des større risiko er der for kondens på dem. Men selv på moderne energiruder kan der komme kondens, hvis luftfugtigheden i rummet bliver for høj. Det koldeste sted i vinduet er typisk ved rammen i bunden af vinduet, så det er her, fugt vil kondensere først.
Begræns damp fra madlavning
Sørg for at have låg på gryder, der koger, og hav emhætten kørende, når du laver mad. Start gerne emhætten lidt før, du begynder at koge og stege, og lad den køre et stykke tid efter, at du er færdig.
Husk at lukke døren ind til de andre rum.
Luft ud på badeværelset
Når du bader, skal du lukke døren til badeværelset og tænde for udsugningen. Har du ikke en ventilator, kan det være en god idé at etablere en mekanisk ventilator, som sikrer at den fugtige luft bliver suget ud af huset. Du bør sikre dig, at der kan komme ny luft ind i rummet som erstatning for den, der suges ud. Dette gøres typisk ved at lave en sprække under badeværelsesdøren eller hul-ler i den nederste del af døren.
Sørg for at ventilatoren trækker fugten hele vejen ud til det fri, og ikke kun op i loftsrummet. Efter badet er det bedst at bruge en svaber til at få vandet væk fra vægge og gulv og ned i afløbet for at begrænse yderligere fordampning.
På den måde kan du stort set få fugten helt væk fra rummet og samtidig undgår du spor efter kalk.
Hvis du tørrer brusekabinen af med et håndklæde el.lign., bør det hænges til tørre udendørs.
Hvis du har mulighed for at lufte badeværelset ud, fx ved at åbne et vindue til det fri, er det altid en god idé at lufte ud i 5-10 minutter efter hvert bad. Luk dog døren til badeværelset, mens du gør det.
Tør dit tøj udenfor eller i tørretumbler
Tøj, der hænger til tørre indenfor, afgiver fugt til indeluften. Der afgives omkring 2 1/2 liter vand pr. vask. Derfor er det en rigtig god idé at hænge tøj til tørre udenfor. Du kan også tørre tøjet i en tørretumbler.
Hvis du er nødt til at tørre tøj indenfor, så hæng det op på bade-værelset, som er konstrueret til at kunne klare større mængder fugt. Du kan også hænge tøjet op i et værelse, hvor du har en affugter tændt imens tøjet tørrer.
Om sommeren kan problemet også afhjælpes ved at åbne vinduet, men om vinteren vil overfladerne i rummet blive kolde, hvilket kan give kondens og dermed grobund for skimmelsvamp.
Undlad så vidt muligt at tørre tøj indenfor. Selvom det er minus-grader udenfor, kan tøjet stadig tørre ude. Det tager bare længere tid.
Hold afstand mellem møbler og kolde ydervægge
Er ydervæggene i din bolig kolde på grund af for lidt eller manglende isolering, bør du sørge for at holde ca. 5 cm's afstand mellem dine møbler og ydervæggene. På den måde kan den varme luft inde i huset cirkulere. Dermed mindskes sandsynligheden for, at fugt kondenserer på de kolde vægge, og at skimmelsvamp trives på væggen bag møblerne.

Sørg for jævn fordeling af varme i boligen

Hvis der er varme på i boligen, og varmen er jævnt fordelt i alle rum, er der mindre risiko for, at fugt fra varm luft kondenserer på kolde overflader og giver gode betingelser for skimmelsvamp.
Det er fx en dårlig idé at have et koldt soveværelse, da varm fugtig luft fra resten af huset kan trænge ind soveværelset, og fugten herfra kan kondensere på de kolde vægge. Hvis du gerne vil sove i et koldt soveværelse, så hav varme på om dagen, og sluk eller sænk temperaturen om aftenen.
Hold dit hjem rent
Gør jævnligt rent. Hvis skimmelsvampens sporer hele tiden fjernes, opstår der ikke nye skimmelsvampekolonier. Indret dit hjem, så det er nemt at gøre rent, og sørg for at få gjort rent, selvom det for de fleste er en sur pligt

5 ting du IKKE vidste om skimmelsvamp

Er den pink skimmelsvamp farligst?
Farven på skimmelsvampen siger intet om, hvor farlig den er. Der findes utrolig mange arter, og farven varierer alt efter, hvilken svamp, der er tale om – og hvad svampen vokser på. Der findes 12-14 bygningsrelaterede skimmelsvampe, der alle kan give fysisk ubehag. Og 3 af dem kan producere svampetoksiner, altså gift, der giver et særdeles ubehag ved berøring og forværrer vores indeklimasituation
Hvor mange danske boliger har skimmelsvamp?
Der er skimmelsvampe i alle huse, men der er langt fra skimmelvækst i alle huse. Det er vigtigt at skelne mellem de to, da der naturligt er skimmelsvampe i udeluften og derfor også i vores indeklima. Men skimmelvækst, altså lokalt voksende skimmelsvampe i din bolig, er en helt anden sag.
Hvis området, hvor skimmelsvampen vokser fx er 30 gange 30 centimeter, så er det klart, at den er et større problem i et soveværelse på 6 kvadratmeter end i et loft højt oppe i en sportshal på flere tusinde kvadratmeter. Så skimmelsvampes effekt skal derfor altid ses i relation til, hvor den forekommer
Bliver alle syge af skimmelsvamp i boligen?
- Mennesker reagerer forskelligt på skimmelsvampe – og nogen reagerer slet ikke. Virkeligheden er, at nogen af os kan bo i en bolig angrebet af skimmelsvamp i 80 år, mens andre kan mærke fysisk ubehag i det øjeblik, de træder ind i et rum eller et hus med skimmelsvamp.
Overordnet kan skimmelsvamp forårsage irritation, allergi og anden overfølsomhed. Hvis du er blandt de, der ikke kan tåle skimmelsvamp, kan du komme til at lide af:
 • Svimmelhed
 • Hovedpine
 • Kløende øjne
 • Tilstoppet næse
 • Hæshed
 • Rødme og brændende fornemmelse på huden
 • Trykken for brystet
 • Træthed
 • Koncentrationsbesvær
 • Hukommelsessvigt
De ovennævnte symptomer kan skyldes meget andet end skimmelsvamp. Hvis du er væk fra din bolig i et længere stykke tid, og symptomerne forsvinder, kan det være et tegn på, at det er skimmelsvamp, der er skyld i dine problemer.
Kan skimmelsvamp sprede sig til hele boligen?
Skimmelsvamps vækstbetingelser kræver en luftfugtighed på over 75 % i luft og på materialeoverflader. Og den spreder sig kun, hvis den betingelse er opfyldt.
Skimmelsvampens vækst foregår, hvor betingelserne er til det. Fx omkring en kuldebro, hvor der er kondens pga. temperaturforskellen mellem ude og inde samt varme fra stuens indeklima. Herfra kan sporer og andre partikler spredes til resten af din bolig.

Nedbryder skimmelsvamp boligen?

Skimmelsvamp ødelægger eller nedbryder ikke boligen, men den kan påvirke og ødelægge dit indeklima.
En ting er støv i din bolig. Men fakta er, at der kun vokser skimmelsvampe i din bolig, når der er fugtmæssige problemer, for uden fugt – er der ingen skimmelvækst.
Er du administrator så Login