PAB afd. 7 - Voldgården

Sådan bekæmper du ukrudt i haven

Det tidlige forår er det bedste tidspunkt at starte med at bekæmpe ukrudt i haven, men det er aldrig for sent at gå i gang. Få styr på, hvornår du skal luge, og hvornår du skal grave rødder op.
Hvad er ukrudt?
Ukrudt er vilde planter, som finder vej til din have helt af sig selv. Selvom mange af ukrudtsplanterne er kønne, er de uønskede, fordi de er sejlivede og breder sig hurtigt. Dermed kan de udkonkurrere de planter, som du gerne vil have til at vokse i bedene.
Overordnet set findes der to typer ukrudt:
 • Etårigt ukrudt.
 • Flerårigt ukrudt.

Etårigt ukrudt

Etårigt ukrudt formere sig ved at sprede sine frø - ofte flere gange på en sommer.
Ukrudtet dør om vinteren, men når foråret kommer, begynder en ny generation at spire frem fra frøene i jorden.
Nogle af de mest almindelige slags etårigt ukrudt i haven er:
 • Burresnerre
 • Hønsetarm
 • Dueurt
 • Almindelig brandbæger/stolthenrik
 • Fuglegræs
 • Mælde.

Flerårigt ukrudt

Flerårigt ukrudt er mere besværligt, fordi det kan have meget lange rødder.
Ukrudtet formerer sig især ved at sende rødder ud, som bliver til nye planter. Det kan dog også i mindre omfang formere sig med frø. Mælkebøtter er lidt specielle, da de er flerårige men formerer sig med frø ligesom det etårige ukrudt.
Det flerårige ukrudt har en utrolig overlevelsesevne og grokraft. Det kan oplagre energi i rødderne, og blot en lille stump rod er som regel nok til, at der kan vokse en ny plante frem.
Nogle af de mest almindelige slags flerårigt ukrudt i haver er:
 • Havepest/ensidig klokke
 • Skvalderkål
 • Mælkebøtte
 • Kvikgræs/senegræs
 • Brændenælde
 • Tusindfryd/bellis
 • Padderok
 • Agersnerle.
Hvis du har en plantebog med vilde danske planter, kan du finde billeder af ukrudtsplanterne der.

Hvornår skal du gå i gang med at luge ukrudt?

Marts/april er det bedste tidspunkt at starte med at bekæmpe ukrudt i haven. Det er let at se ukrudtet på dette tidspunkt, da det ofte begynder at gro tidligere end havens andre planter.
Hvis du først går i gang om sommeren, bliver arbejdet mere besværligt, fordi ukrudtsplanterne har fået længere rødder og derfor er sværere at hive op. Ukrudtet har også lettere ved at overleve, og det gør det sværere at udrydde.

Hvilken overordnet strategi skal du vælge mod ukrudtet?

Der findes i princippet 2 effektive strategier mod ukrudtet i haven.
1. Du kan vælge at luge havens bede igennem for ukrudt cirka hver tredje uge fra marts/april og frem til sankthans - det vil sige 5-6 gange. Så vil du stort set ikke have problemer med ukrudt i din have resten af sommeren.
2. En lige så effektiv strategi er at gå en haverunde hver eller hver anden dag og fjerne det ukrudt, du møder på din vej. Det tager måske 5-10 minutter og føles ikke som hårdt havearbejde.
Hvis du slutter haveåret med at luge grundigt i efteråret, har du allerede startet godt på ukrudtsbekæmpelsen for næste sæson.
Hvis du først går i gang om sommeren
Hvis du ikke har nået at komme tidligt i gang med ukrudtslugningen om foråret, er det aldrig for sent at starte. Du må bare indstille dig på, at lugearbejdet bliver mere besværligt, fordi ukrudtet har vokset sig stort og mere livskraftigt og har fået lange, forgrenede rødder, som er mere besværlige at få op ad jorden.
Desuden har der etårige ukrudt formentlig allerede spredt en masse frø i haven, så antallet af ukrudtsplanter er blevet større. Men det er bare om at komme i gang så hurtigt som muligt. Problemet bliver blot større, hvis du venter.

Hvordan luger du ukrudt i bedene?

Der er flere forskellige metoder at vælge imellem, når du skal luge ukrudt i bede.
Hvilken metode du skal vælge, afhænger bl.a. af, om det er etårigt eller flerårigt ukrudt, du skal bekæmpe, og af, hvor meget ukrudt der er, og hvor det vokser.
Metoderne er:
 • Lugning med hakkejern eller skuffejern
 • Håndlugning
 • Opgravning med greb
 • Lugning med mælkebøttejern
 • Afdækning med sort plastic
 • Slåning eller klipning
 • Brug af sprøjtemidler
At bekæmpe ukrudt mellem fliser og i belægninger kræver andre metoder.
Lugning med hakkejern eller skuffejern
En god metode til at bekæmpe etårigt ukrudt er at hakke bedene igennem med et hakkejern, mens ukrudtet er småt.
Det er vigtigt kun at hakke i det øverste lag jord. Hvis du hakker for dybt, risikerer du at få nye ukrudtsfrø frem i lyset, så de kan spire.
Riv ukrudtsplanterne sammen bagefter. Ellers kan de - hvis vejret er fugtigt - vokse videre, når de får kontakt med jorden.
Du kan bruge et skuffejern på næsten samme måde som et hakkejern, bortset fra at skuffejernet skubbes hen over jorden. Det er mest en smagssag, om man foretrækker hakkejernet eller skuffejernet.
Hakkejernet og skuffejernet dur ikke til flerårigt ukrudt, da du kun fjerner de overjordiske grønne dele af planten, mens rødderne lever videre og hurtigt vil sende nye grønne skud op. Det kan dog være den eneste brugbare metode, hvis ukrudtet vokser under buske eller under en hæk. Men det kræver stor tålmodighed.
Hvis du gennem længere tid hakker alle grønne dele af, så snart de stikker op over jorden, kan du efterhånden udsulte ukrudtsplanten.
Håndlugning er en god metode mod etårigt ukrudt i bede og andre steder, hvor det er svært at komme til med et hakke- eller skuffejern uden at skade andre planter.
Du kan enten nappe de små ukrudtsplanter op med fingrene, eller du kan bruge en lille håndklo til at rive de små planter op af jorden.
Det er vigtigt at fjerne planterne, før de blomstrer. Nogle af de etårige ukrudtsplanter blomstrer allerede meget tidligt på foråret.
Håndlugning er ikke særligt effektivt overfor flerårigt ukrudt, hvis du kun fjerner det grønne og ikke får hele roden med op. Du kan med tiden udsulte planten, men det kræver stor ihærdighed. Du skal gennem længere tid fjerne alt grønt, så snart det kommer frem.
Opgravning med greb
Hvis du skal bekæmpe flerårigt ukrudt effektivt, skal du sørge for at hele roden kommer med op, så planten ikke kan vokse videre. Det letteste er at løsne jorden med en greb og derefter forsigtigt lirke alle rødder eller rodknolde op af jorden.
Hvis de flerårige ukrudtsplanter har bredt sig meget i dit blomsterbed, kan ukrudtets rødder være filtret helt sammen med rødderne fra de andre planter i bedet. Her må du grave alle planterne op med en greb og fjerne alle ukrudtsrødderne. Det er vigtigt at være meget omhyggelig, da hver en rodstump kan blive til en ny plante. Det er en fordel at vaske al jorden af planternes rødder, så du lettere kan se ukrudtsrødderne.
Når jorden er gravet igennem, er det en god idé, at du lader den ligge brak en måneds tid. I den periode skal du grave alle de ukrudtsplanter op, som vokser frem fra de rodstumper, du har overset.
Når der ikke længere dukker nye planter op, kan du plante bedet til med de rensede planter eller med nye planter.
Det er en dårlig idé at bruge en havefræser. Den snitter rødderne i stykker, og du risikerer, at der kommer en masse nye ukrudtsplanter. Et rodstykke skal blot være nogle få centimeter for at kunne vokse videre.
Især kvikgræs og skvalderkål kræver kun et lille stykke rod for at vokse op og brede sig.
Lugning med mælkebøttejern
Nogle flerårige ukrudtsplanter som mælkebøtter og tidsler har lange pælerødder.
Disse ukrudtsplanter bekæmpes lettest med en dolk eller et såkaldt mælkebøttejern.
Plantens pælerod skal skæres over, så langt nede i jorden som muligt, og derefter skal planten og det meste af roden lirkes op af jorden.
Dæk ukrudtet med sort plastic
Hvis du har et stort område i haven med flerårigt ukrudt, kan det virke næsten uoverkommeligt at grave det hele igennem for at fjerne rodukrudtet. Du kan i stedet vælge at dække området med sort plast eller et andet materiale, som lukker lyset og vandet ude, så planterne ikke kan gro.
Læg jord eller lignende langs kanterne af plasten, så der hverken kommer lys eller fugt ind. I løbet af 1 eller 2 sæsoner vil ukrudtet være væk. Du kan i mellemtiden dække plasten med barkflis, så det er lidt kønnere at kigge på.
Slåning eller klipning
Skvalderkål og andre typer flerårigt ukrudt kan ikke tåle at blive klippet hver uge gennem længere tid.
Så du kan også bekæmpe ukrudtet ved at slå det med plæneklipperen eller græstrimmeren en gang om ugen.
Metoden er fin under større buske og træer, men dur selvfølgelig ikke i et bed med andre lave planter, som du gerne vil bevare.
Sprøjtemidler
Du kan også bruge sprøjtemidler til at bekæmpe ukrudtet i bedene, men af hensyn til miljøet og grundvandet er det en god idé at undgå at bruge sprøjtemidler i private haver.
Der bruges ca. 25 tons sprøjtemidler om året på private grunde. De fleste bruges til at bekæmpe ukrudt. Sprøjtemidlerne kan sive gennem jorden og ende i grundvandet. Der er fundet rester af sprøjtemidler i mange af de prøver, der er blevet taget af grundvandet, og i en del tilfælde har man været nødt til at lukke drikkevandsboringer af den grund.
Hvis du alligevel vælger at anvende et ukrudtsmiddel, bør du behandle hver enkelt plante hver for sig i stedet for at sprøjte midlet ud over et større områder.
Sprøjtemidlet kan ikke differentiere mellem ukrudt og andre planter, og de planter du vil bevare, vil derfor alle blive udsat for den samme behandling som ukrudtet.

Hvordan bekæmper du ukrudt i græsplænen?

Nogle haveejere synes, at græsplænen kun bliver kønnere af lidt bellis, ærenpris, mælkebøtter og mos. Mens andre synes, at en græsplæne skal bestå af græs og ikke andet.
Ukrudt i græsplænen luges lettest med et mælkebøttejern. Mens mindre områder med mos kan fjernes ved at rive græsplænen igennem med en rive med faste tænder og efterså med græsfrø på de bare pletter.
Hvis du passer græsplænen godt med gødning og kalk, kan græsset bedre klare sig i konkurrencen med ukrudt og mos. Det er også vigtigt at klippe græsset, så det hverken er for langt eller for kort. 3-4 cm er normalt en passende højde.
Hvordan begrænser du ukrudt i haven?
Du kan begrænse ukrudtet i haven ved at dække jorden, så der ikke bliver plads og lys til, at ukrudtsfrøene kan spire.
Bunddækkende planter kan holde nyt ukrudt væk, men kan ikke fjerne det eksisterende ukrudt. Inden du planter bunddækkeplanter, er det derfor vigtigt, at du fjerner alt det flerårige ukrudt fra bedet samt alle rodstumper.
Du kan også dække jorden med barkflis eller træflis. Laget skal være mindst 12 cm tykt, så der ikke kommer lys nok til, at ukrudtet kan spire under flisen. Også her er det vigtigt først at fjerne flerårigt ukrudt. Det kan nemlig gro igennem flislaget og er meget besværligt at grave op.
Hvis du lægger en ukrudtsdug under flisen, behøver du ikke at luge helt så grundigt. Ukrudtsdug er velegnet til bede med buske, men knap så velegnet til bede med bunddækkende stauder, da planterne ikke kan komme til at brede sig i bedet på grund af ukrudtsdugen.
Er du administrator så Login