PAB afd. 7 - Voldgården

INDBOFORSIKRING

Forsikring – hvem dækker indboet?

Afdelingens forsikring dækker skader på bygningerne. Det vil sige skader på murværk, gulve, vinduer, tage osv. NB. PABs afdelinger har ingen kumme- og glasforsikring.  
De ting du har i din bolig, er dit ansvar. Alt indbo i din bolig (ting der vil falde ned, hvis man forestiller sig, at man vender din bolig på hovedet), er ikke dækket af din boligafdeling, dog med undtagelse af, hvis din boligafdeling ejer de opsatte hårde hvidevarer, så er disse dækket af afdelingens forsikring.
Din boligafdeling har altså ikke en forsikring, der dækker dine personlige ejendele. Det er din indboforsikring, der skal dække, hvis f.eks. en vand- eller brandskade ødelægger dine ting. Det gælder også ting, du eventuelt opbevarer i et loft- eller kælderrum. 
Er du og din husstand dækket af en familieforsikring/indboforsikring?
JA - Det er klogt!
  • Du har en forsikring, der bl.a. dækker dit indbo og sikrer dig økonomisk hjælp til midlertidig genhusning.
NEJ - Pas på!
  • Du kan ikke få erstatning, hvis dine ting bliver skadet eller bliver stjålet.
  • Du kan ikke få dækket dine udgifter til genhusning, hvis dit indbo bliver skadet og din bolig samtidig er ubeboelig.
Alt for mange er ikke dækket
Hvert år oplever beboere i udlejningsboliger, at der sker noget uventet og ubehageligt i deres ejendom. Det kan bl.a. være:
  • Indbrud og tyveri.
  • Brand.
  • Større vandskader.
Eksempel
Der opstår en brand i en bolig i en etageejendom eller et rækkehus. Brandvæsnet kommer og din bolig bliver ramt af vandskader. 
Alt er vådt og din bolig vil være ubeboelig i nogle uger. Den skal tørre ud, have nye gulve og males. Hvad nu?
  • Din egen forsikring skal dække vandskader på dit indbo.
  • Din egen forsikring skal dække udgifter til en midlertidig bolig, når dit indbo er blevet skadet.
Det er ikke lovpligtigt at have en indboforsikring – men det er en rigtig god idé, hvis du vil have erstatning for ødelagt/stjålet indbo og økonomisk hjælp til en midlertidig genhusning, hvis du f.eks. efter en brand ikke kan bo i din bolig. Dog skal du have indboforsikring med ansvarsdækning (ansvarsforsikring), hvis du har opsat parabol eller har hund.
Er du administrator så Login